صدا گلکسی نوت 8 Samsung Galaxy note 8 Samsung Galaxy note 8

صدا: گلکسی نوت 8 Samsung Galaxy note 8 Samsung Galaxy note 8 Galaxy nobat 8 Samsung Galaxy Note 8 samsung – نوت 8 official video Samsung Galaxy Note 8 price

گت بلاگز اخبار اجتماعی يك ميليون نفر «حداقل‌بگير» در صندوق كشوري

صندوق بازنشستگی کشوری، دومین صندوق بزرگ بازنشستگی کشور هست. صندوقی که جهت سال های بازنشستگی کارکنان کشوری ایجاد شده است و قرار بوده با سرمایه گذاری های مناسب ب

يك ميليون نفر «حداقل‌بگير» در صندوق كشوري

يك ميليون نفر «حداقل بگير» در صندوق كشوري

عبارات مهم : صندوق

صندوق بازنشستگی کشوری، دومین صندوق بزرگ بازنشستگی کشور هست. صندوقی که جهت سال های بازنشستگی کارکنان کشوری ایجاد شده است و قرار بوده با سرمایه گذاری های مناسب بر ارزش حق بیمه های پرداختی کارکنان دولت بیفزاید و در سال های بازنشستگی رفاه آنان را فراهم کند ولی در عمل به صندوقی ورشکسته تبدیل شده است و امروز بدون کمک دولت قادر به پرداخت حقوق و مستمری افراد تحت پوشش خود نیست. از دیگر سو نیز عمده حقوق بگیران این صندوق کمتر از دو میلیون تومان حقوق می گیرند و در شرایطی که پنج هزار حقوق بگیر صندوق بازنشستگی حقوق بالای هفت میلیون تومان دارند، دوهزار نفر مستمری کمتر از یک میلیون تومان دریافت می کنند.

يك ميليون نفر «حداقل‌بگير» در صندوق كشوري

مشکلات مدیریتی صندوق های بازنشستگی در کشور چیزی نیست که کتمان شدنی باشد و سال ها سوءمدیریت در آنها از سرمایه گذاری های اشتباه تا «سهوقلم»های میلیاردی، بذل وبخشش های بی حساب وکتاب و روابط پشت صحنه، تغییرات در ترکیب مدیریتی صندوق ها، دست اندازی دولت های متفاوت به منابع صندوق ها هم وقت با تعارض منافع گاه و بی گاه بین دولت ها و صندوق ها، سهل انگاری در مدیریت منابع، دخالت های سیاسی و تصمیمات غیرکارشناسی سیاسیون در مجلس های متفاوت و تحمیل تعهدات بدون مشخص کردن منبع، بدهی های سنگین دولت به این صندوق ها و بسیاری علل دیگر دست به دست هم داده اند تا امروز شاهد وضعیتی باشیم که از بحران صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از ابرچالش های کشور در کنار بحران آب، محیط زیست و اشتغال نام برده شود.

صندوق های بازنشستگی در شرایطی روی کاغذ (و البته به اشتباه) تحت مدیریت دولت هستند که در بعضی موارد کنترل دولت هم روی آنها تمام و کمال نیست و بعضی روابط بر آن تأثیرگذارند. کش و قوس چند ماه جهت عوض کردن مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری بین وزیر کار و مدیر سابق صندوق بازنشستگی کشوری به خوبی نشان می دهد حتی وزیر کار نیز نمی تواند جهت این صندوق ها آن چنان که می خواهد تصمیم بگیرد و نه تنها این صندوق ها به دست اعضای تحت پوشش خودشان مدیریت نمی شوند (که طبیعتا باید بشوند) بلکه دولت نیز سکان اداره آنها را به طور کامل در اختیار ندارد.

صندوق بازنشستگی کشوری، دومین صندوق بزرگ بازنشستگی کشور هست. صندوقی که جهت سال های بازنشستگی کارکنان کشوری ایجاد شده است و قرار بوده با سرمایه گذاری های مناسب ب

درحال حاضر دو ماهی است که جمشید تقی زاده رسما سکاندار صندوق بازنشستگی کشور هست. جمشید تقی زاده که سوابقی مانند مدیرکلی شرکت تربیت بدنی آذربایجان شرقی و معاونت امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در کارنامه دارد، احتمالا مأموریت دارد از روابط خود در مجلس شورای اسلامی جهت حل پرسشها صندوق بازنشستگی کشوری استفاده کند. در کنار آن دولت نیز تلاش می کند گوشه ای از بار پرسشها را به دوش بگیرد.

صندوقی به وسعت یک استان

برای درک اهمیت صندوق بازنشستگی و لزوم توجه به آن می توان نگاهی به آمارهای این صندوق انداخت. صندوق بازنشستگی کشوری مسئول پرداخت حقوق بازنشستگان و ورثه بگیران کارکنان ده ها دستگاه و وزارتخانه کشور است.

بازنشستگان وزارت آموزش وپرورش، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، راه وشهرسازی، کشور، ارتباطات، علوم تحقیقات، امور اقتصادی، دادگستری، صنعت و معدن، نیرو، فرهنگ و ارشاد، کار و رفاه، امور خارجه، نهاد ریاست جمهوری، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و شرکت های منحله از این صندوق حقوق می گیرند که در این بین بازنشستگان آموزش وپرورش با ٧٩٩هزار حقوق بگیر بزرگ ترین گروه حقوق بگیر صندوق بازنشستگی کشوری محسوب می شوند. صندوق بازنشستگی کشوری درحال حاضر یک میلیون و ٣٦٣هزار و ٨٦٧ حقوق بگیر دارد که از این تعداد یک میلیون و ١١٠هزار و ٥٤٤ نفر بازنشسته، ١٢هزار و ٧١٥ نفر ازکارافتاده، ٦٠هزار و ٨٥٤ نفر ورثه مشمول حقوق شاغل متوفی و ١٧٩هزار و ٧٥٤ نفر ورثه مشمول حقوق بازنشسته متوفی هستند. این صندوق فقط در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ٣٠٠هزار حقوق بگیر دارد و تعداد حقوق بگیرانش در بعضی استان ها مانند اصفهان، فارس و خراسان رضوی به صد هزار نفر می رسد.

يك ميليون نفر «حداقل‌بگير» در صندوق كشوري

آژیر قرمز پارامترها در صندوق بازنشستگی

کارشناسان می گویند نسبت شاغلان (که حق بیمه پرداخت می کنند) به حقوق بگیران (بازنشستگان و مستمری بگیران) صندوق بازنشستگی در حالت مطلوب باید شش یا هفت باشد و اگر این عدد به پنج رسید، زنگ خطر جهت صندوق بازنشستگی به صدا درمی آید. با قبول این معیار باید گفت نسبت کمتر از یک (٠,٩٢) تعداد شاغلان و حقوق بگیران در صندوق بازنشستگی کشوری آژیر قرمز محسوب می شود.

صندوق بازنشستگی کشوری، دومین صندوق بزرگ بازنشستگی کشور هست. صندوقی که جهت سال های بازنشستگی کارکنان کشوری ایجاد شده است و قرار بوده با سرمایه گذاری های مناسب ب

این نسبت عملا به این معنی است که صندوق بازنشستگی کشوری کمتر از هر لحظه به حق بیمه کارکنان شاغل بیمه پرداز وابسته است و حق بیمه های پرداختی جهت پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران کافی نیست. سال ها سوءمدیریت در این صندوق نیز باعث شده است سرمایه گذاری هایی که با حق بیمه های شاغلان کسورپرداز پیشین صندوق انجام شده است بهره وری مناسبی نداشته باشند، از طرفی مانند دیگر صندوق های بازنشستگی کشور تعداد کارکنانی که در این صندوق پیش از رسیدن به ٣٠ سال اشتغال بازنشسته می شوند، قابل توجه است.

فقط ٥٩ درصد کارکنان عضو صندوق بازنشستگی کشوری بین ٣٠ تا ٣٥ سال خدمت کرده اند و کمتر از ٢٥ درصد آنها بین ٢٥ تا ٣٠ سال به خدمت مشغول بوده اند. ١٠ درصد کارکنان عضو صندوق بین ٢٠ تا ٢٥ سال و ١٢.٢٥ درصد آنها با کمتر از ٢٠ سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه بازنشسته شده است اند. زیاد کردن قیمت امید به زندگی نیز باعث شده است درحالی که به طور میانگین کارکنان عضو صندوق بازنشستگی کشوری ٢٨ سال خدمت کرده و حق بیمه پرداخت می کنند، به طور میانگین ٢٧ سال حقوق بازنشستگی دریافت کنند. درحالی که حق بیمه دریافتی از اعضای صندوق بازنشستگی کشوری در سال های ٩١ تا ٩٥ به ترتیب، ٢٩٦٨، ٣٨٤٥، ٤٤٢٢، ٤٨٣٤ و ٦١٣٨ میلیارد تومان بوده، کمک های دولت بابت پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران این صندوق در همین سال ها به ترتیب ٦٦٥١، ١٠١٤٥، ١٢٣٤٥، ١٥١٥٠ و ١٥٧٧٢ میلیارد تومان بوده هست. در همین مدت بدهی دولت به صندوق که در سال ٩١ بیش از ٢٥٠٩ میلیارد تومان بوده به ٣٦٧٨ میلیارد تومان زیاد کردن یافته و مجموع پرداختی حقوق و سایر مزایای بازنشستگان صندوق در همین سال ها به ترتیب ٩٩٦٥، ١٤٧٢٨، ١٨٤٦٥، ٢٢١١٤ و در سال ٩٥، بیش از ٢٥٩١١ میلیارد تومان بوده است.

يك ميليون نفر «حداقل‌بگير» در صندوق كشوري

حقوق بازنشستگی بالای ٧میلیون تومان

نکته مهم دیگری که راجع به حقوق بگیران این صندوق وجود دارد این است که بیش از ٩٣٨ هزار نفر از حقوق بگیران آن مرد هستند و احتمال اینکه حقوق دریافتی ارزش درآمد خانواده تحت پوششان محسوب شود زیاد هست. از طرفی ١٩١ هزار زن نیز به عنوان ورثه همسر و ١١١ هزار زن به عنوان ورثه والدین و پنج هزار زن نیز به عنوان ورثه فرزندانشان از صندوق بازنشستگی کشوری حقوق می گیرند و احتمالا تنها منبع درآمد اکثر آنها جهت ادامه زندگی مستمری همین صندوق هست. اهمیت این عنوان هنگامی که مشخص می شود که بدانیم سن بیش از ١٧٠ هزار نفر از این زنان بالای ٦٠ سال است و ٣٠ هزار نفر از آنان نیز بین ٥٥ تا ٦٠ساله هستند.

درحال حاضر براساس آمارهای رسمی، ٨٢,٣٨ درصد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کمتر از دو میلیون تومان حقوق می گیرند و دریافتی بیش از ٢١١ هزار نفر از آنان کمتر از یک میلیون و ٣٨٠ هزار تومان هست. غم انگیز اینکه بیش از دو هزار نفر از حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کمتر از یک میلیون تومان حقوق می گیرند، این در حالی است که از دیگر سو در سمت بالای جدول حقوق بگیران نزدیک به پنج هزار نفر از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق بالای هفت میلیون تومان دریافت می کنند.

مأموریت خروج از بحران

خروج از بحران نیازمند آشنایی دلایل بحران هست. اگر آنچه صندوق های بازنشستگی را به شرایط امروز رسانده بشناسیم، گام اول را جهت حل پرسشها آن برداشته ایم و بی تردید هیچ کدام از کمک های مقطعی دولت نمی تواند راه حل قطعی جهت پرسشها باشد. در این بین اگرچه صندوق های بازنشستگی به سمت خروج از بنگاه داری و سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه و مالی حرکت می کنند، ولی تجربه های پیشین نشان داده است بدون ایجاد تغییرات ساختاری در صندوق ها پرسشها آنها حل شدنی نیست.

به نظر می رسد اگر قرار است راه حلی جهت پرسشها این صندوق ها اتخاذ شود، در شرایط فعلی اصلاحات پارامتریک با کمک قانون گذار و تغییرات در ترکیب مدیریتی صندوق ها جهت ایجاد استقلال در مدیریت آنان بااهمیت ترین و حیاتی ترین کارها هست. دو اقدامی که اولی به علت نگرانی از مخالفت های اجتماعی چندان باب میل مجلسیان نیست و دومی به علت کم کردن اختیارات دولت، با استقبال دولتمردان مواجه نمی شود.

شرق

واژه های کلیدی: صندوق | میلیون | بازنشستگی | بازنشستگان | مستمری بگیران | حقوق بازنشستگی | حقوق بازنشستگان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz